+45 9678 0056


Ophævelse af påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed til Botilbuddet Søndersø.

Vi, i EKKOfonden, tager et påbud alvorlig.

Vi har gennemgået vores procedurer og rutiner for dokumentation af medicinhåndtering og sundhedsfaglige data, som lever op til krav for dette. Vi har kvalitetsudviklet vores nuværende omsorgssystem, så der let kan skabes et overblik og en systematisk udsøgning af sundhedsfaglige data, som kan udføres af alle vore medarbejdere.

Ligesom EKKOfondens sundhedsfaglige team, i samarbejde med egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, har kvalitetssikret vores sundhedsfaglige instrukser.

Derfor er påbuddet ophævet efter et genbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Resumé af ophævelsen af påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 21. maj 2019 til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Styrelsen forudsætter, at Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.

Hændelsesforløb

Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 21. maj 2019 påbud til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, om følgende:
1) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder sikre dokumentation af det informerede samtykke fra den 21.
maj 2019.
2) at sikre udarbejdelse og implementering af fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser for patienters behov for behandling i forhold til terminal behandling, aftaler med de behandlingsansvarlige læger og for sundhedsfaglig dokumentation inden den 4. juni 2019.
Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg havde konstateret, at påbuddet var efterlevet.

Begrundelse

Styrelsen var den 30. august 2019 på et opfølgende tilsynsbesøg på Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Ved tilsynsbesøget den 30. august 2019 kunne styrelsen konstatere, at behandlingsstedet har efterlevet påbuddet af 21. maj 2019, idet de målepunkter, der tidligere var konstateret mangler i, nu var opfyldt. Styrelsen har på den baggrund vurderet, at der aktuelt ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden.

Konklusion

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver på den baggrund påbud af 21. maj 2019 til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Styrelsen forudsætter, at Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.

Offentliggørelse

Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og tilsynsrapporten offentliggjort den 21. maj 2019 fra styrelsens hjemmeside. Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes. Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre påbuddet eller den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet.

Se hele tilsynsrapporten her

 

 

Ophævelse af påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed til Botilbuddet Søndersø.

Vi, i EKKOfonden, tager et påbud alvorlig.

Vi har gennemgået vores procedurer og rutiner for dokumentation af medicinhåndtering og sundhedsfaglige data, som lever op til krav for dette. Vi har kvalitetsudviklet vores nuværende omsorgssystem, så der let kan skabes et overblik og en systematisk udsøgning af sundhedsfaglige data, som kan udføres af alle vore medarbejdere.

Ligesom EKKOfondens sundhedsfaglige team, i samarbejde med egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, har kvalitetssikret vores sundhedsfaglige instrukser.

Derfor er påbuddet ophævet efter et genbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Resumé af ophævelsen af påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 21. maj 2019 til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Styrelsen forudsætter, at Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.

Hændelsesforløb

Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 21. maj 2019 påbud til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, om følgende:
1) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder sikre dokumentation af det informerede samtykke fra den 21.
maj 2019.
2) at sikre udarbejdelse og implementering af fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser for patienters behov for behandling i forhold til terminal behandling, aftaler med de behandlingsansvarlige læger og for sundhedsfaglig dokumentation inden den 4. juni 2019.
Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg havde konstateret, at påbuddet var efterlevet.

Begrundelse

Styrelsen var den 30. august 2019 på et opfølgende tilsynsbesøg på Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Ved tilsynsbesøget den 30. august 2019 kunne styrelsen konstatere, at behandlingsstedet har efterlevet påbuddet af 21. maj 2019, idet de målepunkter, der tidligere var konstateret mangler i, nu var opfyldt. Styrelsen har på den baggrund vurderet, at der aktuelt ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden.

Konklusion

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver på den baggrund påbud af 21. maj 2019 til Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden.
Styrelsen forudsætter, at Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.

Offentliggørelse

Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og tilsynsrapporten offentliggjort den 21. maj 2019 fra styrelsens hjemmeside. Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes. Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden, har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre påbuddet eller den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet.

Se hele tilsynsrapporten her

 

 

Få EKKOmagasinet i din indbakke