Botilbuddet Søndersø - Hverdagen | Botilbud Søndersø
+45 9678 0056


Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte beboers ønsker, interesser og behov. Typisk vil hver beboer have en form for fastlagt daglig beskæftigelse, som foregår i eller omkring huset. Disse opgaver kan eksempelvis omfatte vedligeholdelse af bygninger og have. Der er en stor, parklignende have med gode muligheder for at slappe af eller hjælpe med klipning af plæne og andre haveopgaver.

Der kan også laves aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver. Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder, behov og interesser.

De fleste hverdage vil der være mulighed for at deltage i forskellige individuelle eller fælles aktiviteter. Det kan være gåture, motion eller udflugter.

I weekender arrangeres der også aktiviteter, så vi fastholder de gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Lørdag vil der typisk være tilbud om en udflugt ud af huset – det kan være en tur ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag står almindeligvis på afslapning.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Hverdagen på Botilbuddet Søndersø er præget af forudsigelighed og tryghed

Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte beboers ønsker, interesser og behov. Typisk vil hver beboer have en form for fastlagt daglig beskæftigelse, som foregår i eller omkring huset. Disse opgaver kan eksempelvis omfatte vedligeholdelse af bygninger og have. Der er en stor, parklignende have med gode muligheder for at slappe af eller hjælpe med klipning af plæne og andre haveopgaver.

Der kan også laves aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver. Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder, behov og interesser.

De fleste hverdage vil der være mulighed for at deltage i forskellige individuelle eller fælles aktiviteter. Det kan være gåture, motion eller udflugter.

I weekender arrangeres der også aktiviteter, så vi fastholder de gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Lørdag vil der typisk være tilbud om en udflugt ud af huset – det kan være en tur ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag står almindeligvis på afslapning.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Gitte Bak Rios er afdelingsleder på Botilbuddet Søndersø

KONTAKT

Afdelingsleder Gitte Rios

41 77 65 90
gbr@ekkofonden.dk