Beboere og pårørende i botilbuddet | Botilbud Søndersø
+45 9678 0056


Beboere og pårørende

På Søndersø vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte beboer ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Personalet støtter og hjælper både med at opretholde relationer og med at sige fra og skabe ro, når det er ønsket.

Medarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra personalet vedrørende beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.

Søndersø, beboere og pårørende

Beboere og pårørende

På Søndersø vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte beboer ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Personalet støtter og hjælper både med at opretholde relationer og med at sige fra og skabe ro, når det er ønsket.

Medarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra personalet vedrørende beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.