+45 9678 0056


Borger og pårørende

På Søndersø vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte borgeren ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Personalet støtter og hjælper både med at opretholde relationer og med at sige fra og skabe ro, når det er ønsket.

Medarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra personalet vedrørende borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Søndersø, beboere og pårørende

Borger og pårørende

På Søndersø vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte borgeren ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Personalet støtter og hjælper både med at opretholde relationer og med at sige fra og skabe ro, når det er ønsket.

Medarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra personalet vedrørende borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

KONTAKT

Susanne Lemming, afdelingsleder, Botilbuddet Søndersø

41 78 72 33
srs@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke